hornav

 

navigace

Ročov oslaví 120 let školní budovy

Koncem 19. století přestala stará školní budova v Dolním Ročově vyhovovat školním potřebám. Bylo proto nutné postavit školu novou, takovou, která zabezpečí dobré zázemí pro žactvo a zároveň bude representovat městečko. Iniciativy se ujala obec ročovská spolu s úlovickou. K dílu přispěli i místní řemeslníci a za skoro 24 tisíc zlatých se budova nové školy postavila. Dne 21. listopadu 1896 byla slavnostně vysvěcena a dva dny na to začalo normální vyučování. Tolik k založení, přesuňme se v čase do současnosti.

 

Základní školu Ročov navštěvuje od letošního září celkem 32 žáků, z čehož vyplývá, že máme na Ročově pouze (ale zaplať Pán Bůh za něj) první stupeň. Devítiletá školní docházka byla ukončena po školním roce 2003/2004. I přes různé předsudky o vesnických školách, probíhá vyučování na vysoké úrovni. Individuální přístup k žákům, příjemné, až rodinné prostředí, výsledky v soutěžích, úspěchy při přijímacích zkouškách a v neposlední řadě kvalitní personál v čele s paní ředitelkou je toho zárukou.

Při této významné příležitosti se Základní škola Ročov, ve spolupráci s Městysem Ročov, rozhodla uspořádat jednodenní slavnosti, které připomenou již 120. výročí založení školy. Oslavy budou probíhat v sobotu 15. října. Škola bude otevřena od 9:00 hodin po celý den. V budově bude k vidění, kromě prohlídky interiérů, výstava fotografií ze života školy (zejména kantorů a žáků) a v dopoledních hodinách si pro návštěvníky připraví žáci čtyři živé obrazy, které se budou vztahovat ke konkrétnímu roku. Chybět samozřejmě nebudou dva klíčové: 1896 a 2016. Od 13:00 hodin je plánován koncert ročovského sboru v kostele, který tvoří spolu s budovou školy dominantu ročovského náměstí. V 14:30 hodin proběhne v Kulturním domě Ročov vystoupení žáků školy. Poté, v 16:00 hodin, si můžete jít podpořit náš fotbalový tým, který na hřišti změří svoje síly s manšaftem Lubence. Po celý den by mělo být na náměstí otevřeno též Muzeum chmele. Večer škola připravuje, nejen pro bývalé učitele a žáky, taneční zábavu, jejíž případný výdělek bude určen k zakoupení pomůcek pro žáky. K výročí školy vyjde i publikace, na které pracoval zejména pan učitel Karel Mareš.

Na závěr patří pozvání. Přijďte zavzpomínat na svoje studentská léta, podívat se, odkud jste čerpali svoje první vědomosti či kde jste seděli v lavicích. Spolu s paní ředitelkou srdečně zveme nejen všechny rodáky, bývalé učitele, žáky a přátele školy, nýbrž všechny občany, kteří chtějí strávit sobotní den třeba trochu jinak či se alespoň dozvědět více o jedné vesnické, ale významné, škole.

Ing. Vojtěch Václav Pour