hornav

 

navigace

Povolební rošády

Louny mají nové vedení města. Starostu a místostarostku zvolili zastupitelé po předem dohodnuté podpoře. Starostou se stal pan Radovan Šabata, zvolený za stranu Unie pro sport a zdraví, místostarostkou paní Edita Hořejší, za Občanskou demokratickou stranu. Ta se ovšem nestala po volbách řádnou zastupitelkou. Skončila jako druhá náhradnice. Aby teď mohla stanout ve vedení města, museli se odporoučet dva zastupitelé. Resp. jeden řádně zvolený a jeho první náhradník.

Podobná situace nastala i na Ročově na kandidátce ROČOV – pro občany. Starostou se chtěl stát lídr tohoto sdružení, který v řádných volbách neuspěl a skončil jako druhý náhradník. Aby se mohl zúčastnit voleb do vedení našeho městyse na ustavujícím zastupitelstvu, musel hned po volbách odstoupit řádně zvolený člen sdružení ROČOV – pro občany, který dostal čtvrtý nejvyšší počet hlasů (127) ze všech kandidátů do zastupitelstva, tj. z 51 lidí. A protože podobně jako paní Hořejší byl uchazeč o post starosty na Ročově druhý náhradník, okamžitě se musela vzdát nabytého mandátu i první náhradnice. Zastupitelé nakonec rozhodli v tajné volbě o složení ročovské radnice z řádně zvolených kandidátů.

Na Ročově odstoupila v průběhu volebního období také paní, která byla nejúspěšnější na kandidátce ODS. Dostala druhý nejvyšší počet hlasů (136). Nezamíchala však povolební matematikou, ani nechtěla stanout ve vedení obce.

Nezpochybňuji ani na chviličku regulérnost a oprávněnost tohoto postupu. Když odstoupí zastupitel nebo i poslanec, je na řadě na jeho místo první náhradník, poté druhý atd. Pozastavuji se spíše nad účelovostí těchto kroků. Především jde o pohrdání vůlí občanů. Lidé vhodili do urny svůj volební lístek s vědomím, že chtějí konkrétního zastupitele, aby je ze svého titulu reprezentoval, a jak napovídá samotná funkce – zastupoval –. Odstupující ovšem ukázali na voliče dlouhý nos a postoupili svůj mandát těm, kteří nebyli ve volbách zvoleni. Říká se, že voliči v Lounech a v Ročově chtěli na radnici změnu. Pokud ale mají zájem vést obec ti, kteří v řádných volbách neuspěli, o změnu se zjevně nejedná.

Přeji novému vedení města Louny úspěch a voličům v příštích volbách dobrý výběr tváří z kandidátek, ale i to, aby opět nedošlo k trapné situaci, kdy budou odstupovat ti, které jsme si ve volbách vybrali za naše vůdčí osobnosti, ve prospěch těch, které jsme nechtěli.

Vojtěch Václav Pour
předseda MO ČSSD Ročov

uveřejněno ve Svobodném hlase 22. února 2012