hornav

 

navigace

Komunální volby 2010

 

Snad nejbujařejší atmosféra panovala před začátkem voleb od roku 1994. Někdy až vyhrocená situace, která hraničila s osočováním, se uklidnila až po otevření volebních místností 15. a 16. října 2010. Schránky našich domácností zaplnily programy jednotlivých stran a hnutí. Krom kandidátky KSČM měla ostatní uskupení své vize, na které chtěla víceméně občany dostat k volební urně.

 

O zastupitelský post se ucházelo celkem 51 kandidátů. Soupisky ODS, ČSSD i ROČOVA – pro občany byly plně obsazené
(15 kandidátů na 15 členů zastupitelstva), KSČM poslala do klání 6 občanů.

 

Výsledky voleb (za všechny tři obce) jsou následující:

ODS                                       1383 hlasů a zisk pěti zastupitelů.

ČSSD                                      1291 hlasů a zisk pěti zastupitelů.

ROČOV – pro občany                  976 hlasů a zisk čtyř zastupitelů.

KSČM                                        421 hlasů a zisk jednoho zastupitele.

 

Z přehledu o počtu získaných zastupitelů je vidět, že faktický vítěz voleb není. ODS i ČSSD získaly shodně pět mandátů,
i když teoreticky zvítězila ODS o 92 hlasů.

 

Na listopadovém ustavujícím zastupitelstvu, na kterém byli přítomni všichni zvolení zastupitelé a přihlížela i široká veřejnost, byl starostou městyse v tajné volbě zvolen Václav Trylč, který dostal osm hlasů. Jeho protikandidát Miroslav Stanko obdržel hlasů sedm. Do klání o post místostarosty byla nominována Jana Pourová. Protikandidáta neměla a dostala důvěru v podobě 11 hlasů. Zastupitelé dále v tajné volbě zvolili radní (Josef Fric, PhDr. Karel Mareš, Ing. Jan Sejval). Do čela finančního a kontrolního výboru byla zvolena „opozice“, resp. Eva Charvátová a Markéta Zemanová.

 

ODS má tedy i po těchto volbách na ročovské „radnici“ stejně zastupitelů jako v minulém volebním období (starosta a dva radní), i když si celkově o jednoho zastupitele pohoršila (oproti roku 2006). Polepšila si sociální demokracie. A to nejen
o jeden mandát navíc proti roku 2006, ale také získala post místostarostky a radního.

 

Zvolení členové zastupitelstva:

ODS: D. Bajáková (136 hlasů; odstoupila po 4. jednání zastupitelstva, nastoupil náhradník      

          J. Snopek 89), Č. Zlatohlávek (120), J. Fric (118), Ing. J. Sejval (104), V. Trylč (101)

ČSSD: PhDr. K. Mareš (159), Ing. A. Goliáš (110), J. Pourová (102), J. Petr (102),

            V. Petrová (100)

ROČOV – pro občany: P. Vondráček (127; odstoupil ihned po volbách, nastoupila

náhradnice M. Šulcová 77; následně odstoupila, nastoupil náhradník M. Stanko

76 hlasů), L. Janková (88), M. Zemanová (80), M. Liptáková (78)

KSČME. Charvátová (131)

 

Doufám, že zastupitelé, které jsme si ve svobodných volbách zvolili, budou náš městys reprezentovat se ctí. A jistě udělají všechno proto, aby naše obec vzkvétala a její obyvatelé byli spokojení a hrdí na to, kde žijí.

 

Vojtěch Václav Pour
předseda MO ČSSD Ročov

 

uveřejněno v prvním čísle Zpravodaje, čtvrtletníku pro Ročov, Úlovice a Břínkov