hornav

 

navigace

Zachování LSPP (pohotovosti) Louny - MUDr. Petr Tyl

 

Dlouhodobě se vedou diskuze o tom zda rušit či v nějaké podobě zachovat institut neakutní lékařské pohotovostní služby. V současnosti jsou pro její zachování především představitelé územní samosprávy krajů a velkých obcí, pro zrušení jsou zástupci Společnosti urgentní medicíny a Sdružení praktických lékařů. Za sebe se domnívám, že zde není paušální řešení,   že jsou místa, kde LSPP není dobré bez adekvátní náhrady rušit.

Po celou dobu své lékařské praxe působím v Lounech, což bylo dříve sídlo okresní nemocnice. V Lounech jsem též zastupitelem a předsedou zdravotní komise. Po náhlém ukončení činnosti akutních oddělení zdejší nemocnice, která do té doby zajišťovala lékařskou pohotovostní službu, jsme stáli před úkolem znovuobnovit činnost LSPP pro dospělé. 

Pro případ, že by převážila snaha zachovat a výhledově zlepšit činnost LSPP se chci podělit o své zkušenosti. Shrnul bych je do projektu čtyř K, bez nich dlouhodobě  funkčnost lékařské pohotovosti zachovat nelze.

 

KONCEPCE

Fungování a rozvoji LSPP dlouhodobě škodí chybějící koncepce tohoto oboru. Střídají se období, kdy je rozvíjení terénní pohotovosti  prostřednictvím jednotlivých ministrů zdravotnictví podporováno a po nástupu jiné garnitury na ministerstvu se zase uvažuje o rušení pohotovostí. 

Argumentem pro likvidaci neakutní lékařské pohotovostní služby je možnost úspor a přesunutí prostředků k rozvoji jiných oborů. Proti rušení hovoří fungování terénní pohotovosti v průmyslových státech, jako je Německo nebo Velká Británie.

Měla by být tedy vytvořena pracovní skupina, která by vypracovala pro obor LSPP dlouhodobou koncepci její modernizace a hájila na všech úrovních její zájmy.

 

KOMPETENCE

Zřizovatelem LSPP jsou krajské úřady. Ukazuje se, že v jejich působnosti nejsou pro to dostatečné kompetence. Spor se vede o vymahatelnost deklarace, že „lékaři se mají v únosné míře podílet na zajišťování pohotovosti“. Ve snaze o snížení finančních nároků kraje přenášejí část svých zřizovatelských pravomocí s povinností finančně se podílet na provozu pohotovostí na samosprávu jednotlivých měst.  

Pro obnovení činnosti LSPP rada města Louny vypsala výběrové řízení, do něhož se mohli přihlásit všichni poskytovatelé. Osloveni byli také představitelé místního sdružení praktických lékařů. Součástí podmínek soutěže bylo i tolik diskutované ohledávání zemřelých v mimopracovní době. Starost o zajištění dostatku lékařů pro tuto službu a únosnost jejich finančních požadavků pak byla v gesci jednotlivých uchazečů. Jako poskytovatel byla

vybrána 1. Lounská lékařská s.r.o. která má smlouvu s  dostatečným počtem lékařů a pohotovost tak funguje bez problémů. Dokonce se podařilo zajistit i víkendové služby stomatologů. 

Myslím obecně, že jsou místa, kde je dosavadní forma provozování LSPP vhodná (občané Loun by jinak museli dojíždět na pohotovost do sousedních měst). Jinde je možno, aby se úspěšně do výběrového řízení přihlásily jako poskytovatelé pracoviště urgentního příjmu nemocnic nebo lokální stanoviště RZP. Motivaci lékařů zapojit se do systému LSPP by prospěla větší zainteresovanost zdravotních pojišťoven, které k tomu mají propracovaný funkční systém bonusů.

 

KALKULACE

Velkým problémem je financování pohotovostních služeb. V současné době leží především na bedrech krajů a jednotlivých měst. Menší část tvoří platba za výkony od pojišťoven a regulační poplatky pacientů. Šokující pro mě byla skutečnost, že za celých pětadvacet let není vypracován systém bodového hodnocení výkonů LSPP. Pojišťovny tak dávají do smlouvy kalkulace z oboru praktického lékařství, které nikterak nezohledňují skutečné provozní náklady pohotovosti. Dovedete si jistě představit, jak stabilní by byl systém RZP, kdyby její činnost byla hrazena metodou „ jeden výjezd = aplikace injekce = 100 korun“.

Je třeba urychleně vypracovat bodové ohodnocení výkonů dle skutečných nákladů, aby se  zvýšila celková úhrada pojišťoven. Dobré by bylo vyhodnotit z hlediska poskytovatelů, zda regulační poplatek je pro další rozvoj LSPP přínosem.

 

KREDIT

Lékařská neakutní pomoc je dosud chápána jako nechtěné dítě, je zatížena předsudky o jejím zneužívání nebo její zbytečnosti, šířené jejími kritiky. Je třeba, aby se zástupci oboru účastnili důležitých jednání, aby zde hájili kredit oboru. Není možné, aby při dohodovacích řízení 

zastupovali LSPP představitelé urgentní medicíny nebo sdružení praktických lékařů, kteří memorandem žádají rušení pohotovosti.

Zakončil bych vzkazem jednoho kolegy, který praktikuje v Bavorsku. Plánovanou možnost rušení pohotovostí komentuje v časopisu Lékařské komory takto:

„Lékařská neakutní pohotovostné péče by měla být v civilizovaných zemích dostupným standardem..“

MUDr. Petr Tyl