hornav

 

stred

navigace

CO chceme prosazovat v Lounech!

 

VÝCHOVA, VZDĚLÁVÁNÍ,  SPORT

Tato oblast si zasluhuje maximální pozornost z hlediska budoucnosti našich mladých občanů.

 1.  Zajištění dostatečného počtu míst v mateřských školách v nejbližší době
 2.  Důsledné monitorování celé oblasti školství
 3.  Jasné stanovení kritérií kvality škol i práce ředitelů
 4.  Důraz na kvalitu škol i vzhledem k jejich zaměření
 5.  Sledování kvality a vývoje školských zařízení ve spolupráci s rodiči
 6.  Prohloubení a zlepšení spolupráce MÚ, komise RM s jednotlivými školskými zařízeními formou častější a lepší komunikace oddělení školství s vedením jednotlivých školských zařízení a radami škol
 7. Důraz na kázeň ve školách a plnění povinností dětí i rodičů ve spolupráci se sociální péčí
 8. Pravidelná hodnocení reprezentace škol i města
 9. Maximální podpora školských zařízení v technické a materiální oblasti
 10. Zkvalitnění prezentace jednotlivých školských zařízení 
 11. Zvýšení možností výběru mimoškolních aktivit pro děti školního i předškolního věku (např. větší nabídka kroužků)
 12. Lepší ohodnocení lidí, kteří pracují s dětmi ve volném čase
 13. Podpora žáků při získávání různých certifikátů (např. jazykových)
 14. 2.000,- Kč balíček pro prvňáčky  lounských škol
 15. Podpora při studiu kvalifikačních tříd trenérů, kteří budou následně pracovat s dětmi
 16. Podpora jazykových, sportovních aj. soustředění nebo táborů pro děti
 17. Maximální podpora školního i mimoškolního sportu v Lounech
 18. Zbudování  „workoutového“ hřiště

 Naši kandidáti:

                                           

 

Mgr. Milan Čermák                                                          Mgr. Olga Krátká (Ředitelka MŠ Louny)

Pedagog (Bývalý ředitel ZŠ Prokopa Holého Louny)