hornav

 

stred

navigace

Po 70.letech zpět ve straně, aneb životní příběh pana Václava Strachoty

                V březnu 2012 jsme na místní stranické schůze v Lounech měli jedinečnou možnost přivítat spolu s dalšími novými členy ve svých řadách pana Václava Strachotu. V 87 letech je plně odhodlán podílet se na rozvoji našeho města a kraje, a proto se vrací do řad sociálně demokratické strany. Proč se jedná o návrat? To se dovíme později. Všechny nás jistě příběh pamětníka lounského okresu zajímá. Z toho důvodu jsme se za panem Strachotou vypravili do Panenského Týnce.

Nejenom abychom ocenili jeho aktivní snahu přispět a obohatit život svých spoluobčanů i v tak pokročilém věku, ve kterém letos dokončil studia na Univerzitě J.E.Purkyně, ale především jsme se zajímali o jeho životní cestu, která se může stát inspirací pro každého z nás.

                Václav Strachota se narodil roku 1925 v Hříškově. Po absolvování obecné a měšťanské školy byl jako student druhého ročníku průmyslové školy v roce 1939 totálně nasazen ve firmě Aero v pražských Vysočanech. Během válečného období se ocitl hned několikrát na pokraji života a smrti. V prvním případě se tak stalo po atentátu na tehdejšího zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha dne 27. května, kdy se shodou nešťastných náhod nedostavil do zaměstnání a byl tak v tehdejších napjatých časech podezřelým a mohl se stát jednou z obětí německého běsnění. V dalším případě se odvážně podílel na odbojářské akci, když narušil chod továrny pro válečné zásobování a jeho život se ocitl v nebezpečí podruhé.

                Po konci II. světové války se roku 1948 jako člen mladých sociálních demokratů dobrovolně na místní schůzi přihlásil na pozici delegáta sjezdu v Praze. Při pražské konferenci však tehdejší prokomunistický předseda Zdeněk Fierlinger oznámil plánované sloučení sociálních demokratů s KSČ. I v této době Václav Strachota neustoupil a spolu s více jak 200 tisíci straníky odmítl podepsat slučovací přihlášku.

                Během komunistické éry se nadále vzdělával ve strojírenském oboru a docílil ve své práci nejednoho významného ocenění v podobě patentů a čestných uznání a to i přesto, že striktně odmítl vstup do KSČ.

                Po revolučním roce 1989 vstoupil v postsametové euforii nových změn do Občanské demokratické strany a svým snažením dosáhl úspěchů v komunální politice, díky čemuž byl několikrát opakovaně zvolen do zastupitelstva. Jeho krok odklonit se od sociálně demokratického rodinného původu, byl zapříčiněn negativními vzpomínkami na rok 1948 a stranické čistky v řadách tradičně smýšlejících členů sociální demokracie.

Způsob vedení republiky občanskými demokraty, který za posledních dvacet let přivedl naše města do bezvýchodných existenčních situací, však Václava Strachotu přivedl zpět ke svým ideovým kořenům. My si ho za jeho odvahu nesmírně vážíme a těšíme se na společnou práci pro náš region.

 

Bc. Jan Princlík

Pavel Csonka