navigace

Představujeme Vám kandidáty do komunálních voleb 2018 v Lounech

 

KANDIDÁTNÍ LISTINA

 

Titul, jméno a příjmení                 věk                                        povolání                              místo trvalého pobytu

 

1.  Bc. Pavel Csonka                       53                               předseda zdravotního
                                                                                              výboru ZUK, 1988-2008
                                                                                              komisař Policie ČR                              Louny

2.  Mgr. Milan Čermák                  60                               pedagog ZŠ, 2000-2012
                                                                                             Ředitel ZŠ P.Holého                            Louny

3.  Mgr. Olga Krátká DiS.              38                                ředitelka MŠ                                        Louny

4.  Ing Michael Straka                   44                               ekonom, ekonom inv.                         
                                                                                             celků, člen finančního výboru ZUK   Louny

5.  Šárka Křivanová                        43                              asistentka gen.ředitele                       Louny

6.  Bc. Libor Kovařík DiS.               36                              vedoucí odd.soc.prevence
                                                                                             sociální pracovník                               Louny

7.  Otakar Kraus                             74                              důchodce                                              Louny

8.  Mgr. Jaroslava Ramešová       61                              pedagog                                            Louny

9.  Mgr. Milan Chrobák                 65                             rep. trenér cyklistiky                            Louny

10. Josef Gunár dipl.um.              51                              pedagog ZUŠ, ZŠ                                   Louny

11. Ing. Přemysl Čermák              34                              industrialization manager                   Louny

12. Ing. Jan Trefný                         39                             předseda HC Slovan
                                                                                           prof. trenér mládeže                            Louny

13. Ing. Alena Grünvaldová         62                             státní zaměstnanec                               Louny

14. Václav Prchlík                          22                             student                                                    Louny

15. Bc. Andrea Vlčková                47                             úřednice                                                   Louny

16. Bc. Lada Kleinerová                43                             učitelka MŠ                                             Louny

17. Miroslav Šámal                        38                            servisní technik                                      Louny

18. Mgr. Anna Růžková                31                             advokátka                                               Louny

19. MUDr. Vladimír Emingr         62                             lékař                                                         Louny

20. JUDr. Dagmar Csonková        52                             advokátka                                               Louny

21. Bc. Renáta Srkalová                43                             specialista staveb                                  Louny

22. Marcela Koubová                    34                             zást. vedoucí prodejny                         Louny

23. Šárka Řehánková                     42                             ved.operátor výroby                        Louny-Brloh

24. Radmila Podhráská                 49                             podnikatelka-účetnictví                        Louny

25. Hana Launová                          36                             pracovník ve zdrav.                                Louny

26. Franz Fiedler                            45                              technik                                                    Louny

27. Viktor Fürst                              61                              technik BOZP                                          Louny

28. Tomáš Petera                          40                              řezník                                                   Louny-Brloh

29. Roman Hubáček                      50                              podnikatel                                               Louny

Budou tu pro vás!

Místní organizace ČSSD Louny zve občany na setkání s našimi členy vlády.

Výtvarná soutěž - Senior ART

Vážení přátelé,
dovoluji si Vás informovat z pozice předsedy poradního orgánu hejtmana ÚK, že za podpory Krajské rady ÚK ve spolupráci s předsedou Krajské rady seniorů ÚK Aloisem Malým byla vyhlášena soutěž pod názvem SENIOR ART 2014 viz. další info pod článkem!


Pavel Csonka
Předseda MO ČSSD Louny

Číst dál...

Jak se stát členem?

Členem strany může být každý občan bez rozdílu národnosti, náboženství a rasy či sociálního postavení, je-li starší osmnácti let a potvrdil-li podpisem přihlášky, že souhlasí s jejím programem a stanovami. Členem strany mohou být pouze fyzické osoby, které jsou občany České republiky.

Členství ve straně je neslučitelné se souběžným členstvím v jiné české politické straně nebo politickém hnutí, nebo kandidaturou na veřejnou funkci za takovéto organizace bez souhlasu příslušného orgánu strany, který je oprávněn schvalovat kandidátní listiny na tuto funkci. Každý člen má stejná práva a povinnosti a nesmí být diskriminován ani zvýhodňován z důvodu národnosti, rasy, pohlaví nebo věku.

O přijetí do strany žádá fyzická osoba místní organizaci ČSSD v místě svého trvalého pobytu. Pokud v tomto místě místní organizace není, předkládá svou žádost územně nejbližší místní organizaci v okrese, v jehož obvodu má svůj trvalý pobyt.

Nejjednodušší cestou je použít jednoduchý kontaktní formulář a uvést v lepší případě svůj telefonický kontakt a příslušný orgán ČSSD se pak s uchazečem spojí a dojedná s ním všechny potřebné záležitosti.

Dotazy, návrhy a připomínky

 

Vážíme si každého názoru našich spoluobčanů, pokud máte jakékoliv dotazy, návrhy a nápady, neváhejte se na nás obrátit. Váš hlas nezůstane nevyslyšen. Použijte náš jednoduchý kontaktní formulář, který naleznete níže.

Zachování LSPP (pohotovosti) Louny - MUDr. Petr Tyl

 

Dlouhodobě se vedou diskuze o tom zda rušit či v nějaké podobě zachovat institut neakutní lékařské pohotovostní služby. V současnosti jsou pro její zachování především představitelé územní samosprávy krajů a velkých obcí, pro zrušení jsou zástupci Společnosti urgentní medicíny a Sdružení praktických lékařů. Za sebe se domnívám, že zde není paušální řešení,   že jsou místa, kde LSPP není dobré bez adekvátní náhrady rušit.

Číst dál...

Po 70.letech zpět ve straně, aneb životní příběh pana Václava Strachoty

                V březnu 2012 jsme na místní stranické schůze v Lounech měli jedinečnou možnost přivítat spolu s dalšími novými členy ve svých řadách pana Václava Strachotu. V 87 letech je plně odhodlán podílet se na rozvoji našeho města a kraje, a proto se vrací do řad sociálně demokratické strany. Proč se jedná o návrat? To se dovíme později. Všechny nás jistě příběh pamětníka lounského okresu zajímá. Z toho důvodu jsme se za panem Strachotou vypravili do Panenského Týnce.

Číst dál...

Rok 2014

Vážení voliči,

je tomu již delší dobu od krajských voleb, které převážily pomyslné misky vah na stranu levice. Stejně jako se tak děje po celé republice, i v našem kraji jsme za dobu našeho působení učinili výrazné pokroky v rozvoji Ústeckého kraje. Soustředěni na dění v našem regionu jsme si ale stále častěji vědomi útoků na naše zvolené kandidáty, kteří věnující se svým povinnostem čestně vzdorují začínajícím předvolebním nekalým praktikám.

Za nás členy OVV ČSSD Louny bych Vás chtěl tímto ubezpečit, že s příchodem tohoto „supervolebního roku“ jsme připraveni představit Vám pozitivní volební program a spolehlivé kandidáty. Nechceme se snižovat na úroveň opozičních stran a jejich ponižující špinavou taktiku politického boje. Vaše hlasy a srdce nechceme získat lží, ale chceme Vás přesvědčit naší prací a představit volební program směřující přímo k voličům a jejich potřebám. O našem regionu rozhodujme společně!

 

Bc. Jan Princlík

Člen OVV ČSSD Louny