navigace

Budou tu pro vás!

Místní organizace ČSSD Louny zve občany na setkání s našimi členy vlády.

Představujeme Vám kandidáty do komunálních voleb 2014 v Lounech

 

 

1. Pavel Csonka                          49       zastupitel kraje                       Louny       Česká strana sociálně demokratická

2. Mgr. Anna Kaderová              27       advokátní koncipient              Louny       Česká strana sociálně demokratická

3. Ing. Přemysl Čermák              30       průmyslový manažer              Louny       Česká strana sociálně demokratická

4. Bc. Andrea Vlčková                43       asistentka poslankyně             Louny      Česká strana sociálně demokratická

5. Otakar Kraus                          70       důchodce                                  Louny      Česká strana sociálně demokratická

6. Ing. Jana Nováková                 39       ekonomka                                Louny      Česká strana sociálně demokratická

7. MUDr. Petr Tyl                     60       lékař                                        Louny       Bez politické příslušnosti

8. Mgr. Olga Krátká                    35       ředitelka MŠ                           Louny       Bez politické příslušnosti

9 .Mgr. Milan Čermák                53       pedagog ZŠ                             Louny       Bez politické příslušnosti

10.Zdeňka Šindelářová                52       ekonomka                               Louny       Česká strana sociálně demokratická

11.Ing. Michael Straka                40        energetik,ekonom                   Louny       Bez politické příslušnosti

12.Ing. Hana Hlouchová             43        ekonomka                               Louny       Česká strana sociálně demokratická

13.Mgr. Milan Chrobák             61        repr.trenér cyklistiky              Louny      Bez politické příslušnosti

14.JUDr. Dagmar Csonková      48        advokát                                    Louny      Česká strana sociálně demokratická

15.Ing. Tomáš Růžek                 27        projektový manažer                Louny      Česká strana sociálně demokratická

16.MUDr. Vladimír Emingr       58        lékař                                         Louny      Česká strana sociálně demokratická

17.Radmila Podhráská                45       podnikatelka                            Louny       Česká strana sociálně demokratická

18.Ing. Petr Čekal                       46       manažer                                   Louny       Česká strana sociálně demokratická

19.Dipl.um. Josef Gunár            48       pedagog ZUŠ                           Louny       Česká strana sociálně demokratická

20.JUDr. Jan Růžek                   58       advokát                                    Louny       Česká strana sociálně demokratická

21.Ing. Pavel Hons                      70       důchodce                                 Louny       Česká strana sociálně demokratická

22.Martina Spišáková                 39       ošetřovatelka DSUP               Louny       Česká strana sociálně demokratická

23.Jaroslav Bouda                       50       podnikatel                               Louny       Bez politické příslušnosti

24.Miroslav Sodomka                 52       kontrolor                                 Louny       Česká strana sociálně demokratická

25.Ing. Martin Novák                 43       ředitel závodu                          Louny       Česká strana sociálně demokratická

26.Ivana Varha                            48       účetní                                       Louny       Česká strana sociálně demokratická

27.Bc. Libor Kovařík                  32       soc.pracovník                          Louny       Česká strana sociálně demokratická

28.Jiří Tichý                               51       technik                                     Louny       Česká strana sociálně demokratická

29.Roman Hubáček                    46       podnikatel                                Louny       Bez politické příslušnosti

 

Výtvarná soutěž - Senior ART

Vážení přátelé,
dovoluji si Vás informovat z pozice předsedy poradního orgánu hejtmana ÚK, že za podpory Krajské rady ÚK ve spolupráci s předsedou Krajské rady seniorů ÚK Aloisem Malým byla vyhlášena soutěž pod názvem SENIOR ART 2014 viz. další info pod článkem!


Pavel Csonka
Předseda MO ČSSD Louny

Číst dál...

Jak se stát členem?

Členem strany může být každý občan bez rozdílu národnosti, náboženství a rasy či sociálního postavení, je-li starší osmnácti let a potvrdil-li podpisem přihlášky, že souhlasí s jejím programem a stanovami. Členem strany mohou být pouze fyzické osoby, které jsou občany České republiky.

Členství ve straně je neslučitelné se souběžným členstvím v jiné české politické straně nebo politickém hnutí, nebo kandidaturou na veřejnou funkci za takovéto organizace bez souhlasu příslušného orgánu strany, který je oprávněn schvalovat kandidátní listiny na tuto funkci. Každý člen má stejná práva a povinnosti a nesmí být diskriminován ani zvýhodňován z důvodu národnosti, rasy, pohlaví nebo věku.

O přijetí do strany žádá fyzická osoba místní organizaci ČSSD v místě svého trvalého pobytu. Pokud v tomto místě místní organizace není, předkládá svou žádost územně nejbližší místní organizaci v okrese, v jehož obvodu má svůj trvalý pobyt.

Nejjednodušší cestou je použít jednoduchý kontaktní formulář a uvést v lepší případě svůj telefonický kontakt a příslušný orgán ČSSD se pak s uchazečem spojí a dojedná s ním všechny potřebné záležitosti.

Dotazy, návrhy a připomínky

 

Vážíme si každého názoru našich spoluobčanů, pokud máte jakékoliv dotazy, návrhy a nápady, neváhejte se na nás obrátit. Váš hlas nezůstane nevyslyšen. Použijte náš jednoduchý kontaktní formulář, který naleznete níže.

Zachování LSPP (pohotovosti) Louny - MUDr. Petr Tyl

 

Dlouhodobě se vedou diskuze o tom zda rušit či v nějaké podobě zachovat institut neakutní lékařské pohotovostní služby. V současnosti jsou pro její zachování především představitelé územní samosprávy krajů a velkých obcí, pro zrušení jsou zástupci Společnosti urgentní medicíny a Sdružení praktických lékařů. Za sebe se domnívám, že zde není paušální řešení,   že jsou místa, kde LSPP není dobré bez adekvátní náhrady rušit.

Číst dál...

Po 70.letech zpět ve straně, aneb životní příběh pana Václava Strachoty

                V březnu 2012 jsme na místní stranické schůze v Lounech měli jedinečnou možnost přivítat spolu s dalšími novými členy ve svých řadách pana Václava Strachotu. V 87 letech je plně odhodlán podílet se na rozvoji našeho města a kraje, a proto se vrací do řad sociálně demokratické strany. Proč se jedná o návrat? To se dovíme později. Všechny nás jistě příběh pamětníka lounského okresu zajímá. Z toho důvodu jsme se za panem Strachotou vypravili do Panenského Týnce.

Číst dál...

Rok 2014

Vážení voliči,

je tomu již delší dobu od krajských voleb, které převážily pomyslné misky vah na stranu levice. Stejně jako se tak děje po celé republice, i v našem kraji jsme za dobu našeho působení učinili výrazné pokroky v rozvoji Ústeckého kraje. Soustředěni na dění v našem regionu jsme si ale stále častěji vědomi útoků na naše zvolené kandidáty, kteří věnující se svým povinnostem čestně vzdorují začínajícím předvolebním nekalým praktikám.

Za nás členy OVV ČSSD Louny bych Vás chtěl tímto ubezpečit, že s příchodem tohoto „supervolebního roku“ jsme připraveni představit Vám pozitivní volební program a spolehlivé kandidáty. Nechceme se snižovat na úroveň opozičních stran a jejich ponižující špinavou taktiku politického boje. Vaše hlasy a srdce nechceme získat lží, ale chceme Vás přesvědčit naší prací a představit volební program směřující přímo k voličům a jejich potřebám. O našem regionu rozhodujme společně!

 

Bc. Jan Princlík

Člen OVV ČSSD Louny