hornav

 

stred

navigace

Stanovisko OVV ČSSD Louny k článku MF DNES ze dne 5.12.2015 "Lounskou ČSSD ovládl vlivný advokát a nabírá kriminálníky, píší straníci "

Okresní výkonný výbor ČSSD Louny na svém jednání dne 8.12.2015 zaujal, po projednání, k článku MF DNES následující stanovisko :

1. OVV ČSSD konstatuje , že v posledních několika letech, konkrétně od odchodu většiny z více než dvěstěčlenné organizace ČSSD  Libčeves, v čele s dvakrát soudně trestaným Karlem Vrbou pro násilnou trestnou činnost, za Jiřím Paroubkem a Petrem Bendou do „LEV 21“, je veden uvnitř okresní organizace ČSSD zápas o její charakter. Jde především o opakované snahy skupiny Karla Vrby o návrat do ČSSD. S touto skupinou se spojili naši bývalí členové žatecké organizace Jana Nováková a Miroslav Šramota. Přesně ve stylu praktik Karla Vrby, lži, pomluvy, křivé obviňování  řady členů krajské organizace, podvody s přijímáním členů, podvody se zápisy z členských schůzí, tzv. velrybařením – tj. nabíráním velkého množství členů v krátké době dosáhly stavu, kdy se členská schůze MO Žatec bezmála rok nebyla schopna sejít. Pro tyto své praktiky byli Nováková a Šramota vyloučeni okresní konferencí z ČSSD.

2.  OVV ČSSD dále konstatuje, že  především MO ČSSD Louny a zejména JUDr. Jan Růžek osobně, se zasadili i proti vůli předsedy strany, aby Mgr. Marie Benešová byla nominována z prvního místa za okres Louny do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.  Byli to právě  někteří členové MO ČSSD Žatec, kteří proti této nominaci aktivně vystupovali. Přesto Marie Benešová nikdy nejevila zájem o dění v okresní organizaci, zejména o dění v MO Louny. S výjimkou jednoho případu se nezúčastňovala jednání OVV ČSSD. Marie Benešová se dozvěděla, že JUDr. Jan Růžek po volbách do Senátu, při rozhovoru s tehdejším ministrem školství  mu sdělil, že pokud se okresní organizaci ČSSD v Lounech nepodaří vyprodukovat vlastního kvalitního kandidáta do voleb do Poslanecké sněmovny, není vyloučeno, že mu kandidaturu nabídne. Od toho okamžiku spustila Marie Benešová, s odůvodněním, že je to její mandát, nepřátelskou a pomlouvačnou kampaň proti JUDr. Růžkovi. Otevřeně se postavila na stranu Novákové a Šramoty a činila řadu konkrétních vyloženě nepřátelských kroků proti MO Louny a JUDr. Růžkovi.

3. OVV ČSSD konstatuje, že Mgr. Marie Benešová svým vyjádřením pro MF DNES poškozuje zájmy ČSSD  před volbami do krajských zastupitelstev a vyzývá ji, aby okamžitě ukončila štvavou a nepřátelskou kampaň proti MO ČSSD Louny a JUDr. Růžkovi. Protože Marie Benešová není členkou ČSSD, nezbývá Okresnímu výkonnému výboru než spokojit se s touto výzvou. Okresní výkonný výbor zdůrazňuje, že nominace kandidátů pro volby do Poslanecké sněmovny je výlučně věcí okresní organizace a žádný současný poslanec, ani Marie Benešová, nemá svůj mandát na doživotí.

4. Okresní výkonný výbor se seznámil s dokumenty, které mu předložil JUDr. Jan Růžek a konstatuje na základě vyjádření JUDr. Jana Růžka podloženého příslušnými písemnými doklady, že článek MF DNES je z části lživý, z části tendenční a jako celek nepravdivě líčí poměry uvnitř MO ČSSD Louny. Ve vztahu k členovi Zdeňku Střeštíkovi pak konstatuje, že se jedná o řadového člena, který si odpykal svůj trest, v průběhu podmíněného propuštění se osvědčil, poctivě a řádně se živí a neexistuje jediný důvod, proč by mu neměla být dána druhá šance na plné zařazení do společnosti.  Pro zdůraznění rozdílu OVV  připomíná, že v minulosti byl např. právě Karel Vrba opakovaně vyzýván, aby doložil ČSSD původ svých nemalých příjmů, aby doložil, že se poctivě živí, avšak ten toto nikdy neučinil.   

Okresní výkonný výbor k tomuto svému stanovisku připojuje  osobní stanovisko JUDr. Jana Růžka v němž vysvětluje věci mající osobní charakter.

V Lounech, dne   8.12.2015 

                                                                                Ing. Martin Hanták

                                                                                  předseda OVV