hornav

 

stred

navigace

Myslíme na budoucnost - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Chceme kvalitní rozvoj a údržbu zeleně ve městě a oddechových místech. Zefektivnění odpadového hospodářství, kolem kterého je dost emocí, neboť ne všem vyhovuje zvolený způsob platby za odvoz odpadu. I v této oblasti je možný rozvoj podnikání a nárůst pracovních míst.

1.Zvýšení podílu tříděného sběru komunálního odpadu    a následné snížení platby za odvoz odpadů od občanů města. 

2.Zvážení možnosti zřízení městského zemědělského statku

3.Příspěvek  1000 Kč – na kompostér - zkušenosti jsou, až třetina odpadu se dá kompostovat, klesnou náklady za odpady

4.Zkvalitnění  údržby lounských hřbitovů.

5.Zvýšení počtu oddechových míst na území města. 

6.Využití dlouhodobě nezaměstnaných při udržování pořádku a čistoty veřejných prostranství.

7.Podpora osvětové činnosti nejen ve školách týkající se životního prostředí a třídění odpadů.

8.Maximální využití grantů na zkvalitnění životního prostředí občanů