hornav

 

stred

navigace

STOP POULIČNÍ KRIMINALITĚ!

Pavel Csonka -  Lídr ČSSD Louny - kandidát na starostu

bývalý policista-vyšetřovatel

(zastupitel města Loun a Ústeckého kraje)

BEZPEČNOST

Chceme  zvýšení pocitu bezpečí pro všechny občany města. Změníme priority v řízení a činnosti Městské policie Louny v souladu se zákonem. Zaměříme se na problémové lokality,

  1. Zajištění úzké spolupráce vedení města, Městské policie, Policie ČR, Úřadu práce
  2. Dobře fungující pracovní skupinu prevence kriminality
  3. Získávání dotací od MVČR na programy prevence kriminality,  zavedení asistentů prevence kriminality
  4. Rozšíření  městského kamerového systému , zejména v problémových lokalitách
  5. Zvážení veřejnoprávních smluv s přilehlými obcemi na zajištění veřejného pořádku 
  6. Navýšení počtu strážníků
  7. Regulace a kontrola hazardu
  8. Protidrogová prevence
  9. Zapojit se do bezpečnostních pracovních skupin při Ústeckém kraji a podílet se na řešení s problémy nepřizpůsobivých občanů.