hornav

 

stred

navigace

ZAMĚSTNANOST

Louny jsou jedním z měst Ústeckého kraje, kde je vysoká míra nezaměstnanosti  a proto se zaměříme na maximální spolupráci s příslušnými institucemi a podniky . Důležitým prvkem je řádné využívání a rozšiřování  majetku města, se kterým lze podnikat

  1. Úzká spolupráce  MÚ s ÚP a  hospodářskou komorou (zřízení poradního orgánu)
  2. Zaměstnávání absolventů středních škol
  3. Vytvoření pracovních míst v majetku města jako např. jesle, domov pro seniory, městský statek, školky, vlastní správa výstaviště, správa  osvětlení,  cestovní ruch 
  4. Činit veškeré kroky k otevření průmyslové zóny  v Lounech

Naše kandidátka Bc. Andrea Vlčková

(odborná asistentka poslankyně Mgr. Marie Benešové)