hornav

 

stred

navigace

Kam chceme investovat!

FINANCE, INVESTICE

V současné době díky rozpočtovému určení daní dostává město Louny oproti minulým letům vyšší příjmy od státu. Zaměříme se na příjmovou stránku od daňových rezidentů z řad právnických i fyzických osob. Chceme maximálně využít veškeré dotace. Zrevidujeme všechny dosud uzavřené smluvní vztahy a budeme sami hospodařit s majetkem města. 

 1. Zvýšení počtu daňových rezidentů  
 2. Vyrovnané hospodaření 
 3. Výhodné nákupy energií 
 4. Maximální využívání dotačních programů 
 5. Investice do výstavby nových parkovacích míst 
 6. Investice do cestovního ruchu 
 7. Investice do vzdělání, výchovy a sportu 
 8. Investice do udržování vlastního majetku 
 9. Investice do předškolních zařízení 
 10. Budeme poskytovat sociální a prospěchová stipendia
 11. Zřídíme pozici městského energetika - snížíme energetické náklady všech budov

Naše kandidátka - Ing. Jana Nováková – Ekonomka